iQuiz Singapore

Classroom : Grade 2

Darjah 2: Fahmu Nas (Nasyid & Pelajar Di Hadapan)

Darjah 2: Fahmu Nas (Pelajar Di Hadapan & Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Video & Soal Jawab)

Darjah 2: Penerangan Hiwar

Darjah 2: Hiwar (Bacaan Bersama)

Darjah 2: Hiwar (Bacaan Secara Berkumpulan)

Darjah 2: Hiwar (Pelajar di Hadapan)

Darjah 2: Hiwar (Pelajar Di Hadapan)

Darjah 2: Hiwar (Soal Jawab)

Darjah 2: Mufradat (Penerangan Secara Lisan)

Darjah 2: Mufradat (Slaid Bergambar & Soal Jawab)

Darjah 2: Mufradat (Slaid Bergambar)

Darjah 2: Mufradat (Soal Jawab)

Darjah 2: Nasyid

Darjah 2: Nasyid