iQuiz Singapore

B. Teori Pembelajaran Bahasa Arab

1.1 Pengenalan Kepada Bahasa

1.2 Kepelbagaian Bahasa

2.1 Kaedah Penterjemahan (Pengenalan)

2.2 Kaedah Penterjemahan (Pro & Kontra)

2.3 Kaedah Secara Langsung

2.4 Kaedah Mendengar & Bertutur

2.5 Kaedah Membaca

3.1 Kemahiran Mendengar (Konsep)

3.2 Kemahiran Mendengar (Objektif Tingkah Laku)

3.3 Kemahiran Bertutur (Konsep)

3.4 Kemahiran Bertutur (Prinsip)

3.5 Kemahiran Bertutur (Objektif Tingkah Laku)

3.6 Kemahiran Membaca & Menulis

4.1 Ciri-Ciri Guru Yang Berkesan

4.2 Memahami Asas-Asas Pengajaran Bahasa Arab