iQuiz Singapore

Fahmu Nas

Darjah 1: Fahmu Nas (Pelajar Bernasyid)

Darjah 1: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)

Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 1: Fahmu Nas (Video & Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Nasyid & Pelajar Di Hadapan)

Darjah 2: Fahmu Nas (Pelajar Di Hadapan & Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 2: Fahmu Nas (Video & Soal Jawab)

Darjah 3: Fahmu Nas (Penerangan Pelajar)

Darjah 3: Fahmu Nas (Soal Jawab Antara Pelajar)

Darjah 3: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 4: Fahmu Nas (Pelajar Di Hadapan)

Darjah 4: Fahmu Nas (Slaid Bergambar & Soal Jawab)

Darjah 4: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)

Darjah 4: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 5: Fahmu Nas (Penerangan & Soal Jawab)

Darjah 5: Fahmu Nas (Penerangan Melalui Video & Gambar)

Darjah 5: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 5: Fahmu Nas (Soal Jawab)

Darjah 5: Fahmu Nas (Video & Pembacaan Teks)

Darjah 5: Mufradat & Fahmu Nas (Slaid Bergambar)

Darjah 5: Mufradat & Fahmu Nas (Video)