Players make better Learners
Showing 1 to 94 of 94 entries

Darjah 3: Mufradat (Pelajar Membaca Teks)


Darjah 4: Fahmu Nas (Slaid Bergambar &a...


Darjah 4: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 4: Hiwar (Soal Jawab)


Darjah 4: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 5: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 5: Fahmu Nas (Video & Pembac...


Darjah 5: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 5: Mufradat & Fahmu Nas (Sla...


Darjah 5: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 4: Hiwar (Soal Jawab)


Darjah 4: Fahmu Nas (Pelajar Di Hadapan)


Darjah 4: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)


Darjah 3: Pembentangan Pelajar


Darjah 3: Mufradat (Pembentangan Pelajar)


Darjah 3: Mufradat (Pembentangan Pelajar)


Darjah 3: Mufradat (Soal Jawab Melalui ...


Darjah 3: Mufradat (Soal Jawab Melalui ...


Darjah 3: Mufradat (Soal Jawab Melalui ...


Darjah 3: Hiwar (Bacaan Bersama)


Darjah 4: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 4: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 5: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 5: Mufradat & Fahmu Nas (Video)


Darjah 5: Fahmu Nas (Penerangan & S...


3.2 Kemahiran Mendengar (Objektif Tingk...


3.3 Kemahiran Bertutur (Konsep)


3.4 Kemahiran Bertutur (Prinsip)


3.5 Kemahiran Bertutur (Objektif Tingka...


3.6 Kemahiran Membaca & Menulis


4.1 Ciri-Ciri Guru Yang Berkesan


4.2 Memahami Asas-Asas Pengajaran Bahas...


6.1 Teori Pengajaran Memahami Teks


6.2 Teknik Mengajar


3.1 Kemahiran Mendengar (Konsep)


2.5 Kaedah Membaca


2.4 Kaedah Mendengar & Bertutur


Darjah 5: Fahmu Nas (Penerangan Melalui...


Darjah 5: Fahmu Nas (Soal Jawab)


1.2 Kepelbagaian Bahasa


1.1 Pengenalan Kepada Bahasa


2.1 Kaedah Penterjemahan (Pengenalan)


Manhaj Fitrah - Seminar


Manhaj Fitrah - Full


2.3 Kaedah Secara Langsung


2.2 Kaedah Penterjemahan (Pro & Kon...


Manhaj Fitrah - Abridged


Darjah 1: Mufradat (Nasyid)


Darjah 1: Mufradat (Nasyid)


Darjah 1: Mufradat (Nasyid)


Darjah 1: Mufradat (Video)


Darjah 1: Mufradat (Video & Soal Ja...


Darjah 1: Hiwar (Soal Jawab)


Darjah 1: Mufradat (Nasyid)


Darjah 1: Fahmu Nas (Pelajar Bernasyid)


Darjah 2: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 1: Mufradat (Bacaan Bersama)


Darjah 1: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 1: Fahmu Nas (Video & Soal J...


Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 1: Doa (Video)


Darjah 1: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)


Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 1: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 1: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 1: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 1: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 2: Hiwar (Pelajar di Hadapan)


Darjah 2: Hiwar (Bacaan Bersama)


Darjah 2: Hiwar (Bacaan Secara Berkumpu...


Darjah 2: Mufradat (Slaid Bergambar &am...


Darjah 2: Hiwar (Soal Jawab)


Darjah 2: Hiwar (Pelajar Di Hadapan)


Darjah 3: Mufradat (Video & Bacaan ...


Darjah 3: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 3: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 3: Fahmu Nas (Soal Jawab Antara ...


Darjah 3: Fahmu Nas (Penerangan Pelajar)


Darjah 3: Mufradat (Soal Jawab)


Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 2: Penerangan Hiwar


Darjah 2: Fahmu Nas (Pelajar Di Hadapan...


Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 2: Nasyid


Darjah 2: Mufradat (Slaid Bergambar)


Darjah 2: Fahmu Nas (Video & Soal J...


Darjah 2: Fahmu Nas (Nasyid & Pelaj...


Darjah 2: Nasyid


Darjah 2: Mufradat (Penerangan Secara L...


Darjah 2: Fahmu Nas (Soal Jawab)


Darjah 2: Fahmu Nas (Slaid Bergambar)


Darjah 3: Pembentangan Pelajar


Showing 1 to 94 of 94 entries